مشخصات استاندارد
ALPEMA 2024 استاندارد

انجمن سازندگان مبدلهاي حرارتي ورقهاي آلومينيومي
Aluminium Plate-Fin Heat Exchanger Manufacturers Association
ALPEMA استاندارد
ALPEMA is the Aluminium Plate-Fin Heat Exchanger Manufacturer s Association which currently represents the world s five major manufacturers of brazed aluminium plate-fin heat exchangers (BAHXs).

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 4 کد استاندارد : 177
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2024 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ALPEMA جدیدترین استانداردهای
ALPEMA ALPEMA
ALPEMA ALPEMA:2024
ALPEMA ALPEMA
ALPEMA ALPEMA:2012
ALPEMA ALPEMA
ALPEMA ALPEMA:2000نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute